Kalipahak Kisu Ato Kaku 快樂你我他


作詞:郭明龍 ╱ 作曲:郭明龍 ╱ 編曲:王繼三
國語:2016.06
專輯:郭明龍 Longer Story 創作專輯
歌手: 郭明龍

歌詞


Omaan naku kisu omaan nisu kaku
Awaay ko pinang nomaku tisuwanan

我要怎麼唱給你聽 我不知道唱什麼給你聽
因為我不知道我們是什麼關係 在今天晚上
我知道只有一個道理 我們在這裡
我知道只有一個道理 我們會在這裡

因為快樂 你需要快樂 我更需要快樂 大家一起快樂 在好的窩~
快樂的晚上就是有你有我的時候
快樂的時候就是有你我他的時候
不要忘記 不要忘記 不要忘記
我們 你們 他們 我們 你們 他們
都是快樂的原因

吐槽歌詞