In Lust I Lost


作詞:范仲瑜 ╱ 作曲:高小糕、范仲瑜、小光 ╱
國語:2017.03
專輯:可笑的一天 (新歌 + 精選)
歌手: 白目樂隊 The White Eyes

歌詞


專輯:可笑的一天 (新歌 + 精選)
歌曲:In Lust I Lost
作曲:高小糕、范仲瑜、小光
作詞:范仲瑜

你 的愛 殘留在 身體
你 的愛 殘留在 身體
你 的愛 殘留在 身體
我的藥 殘留在心裡

這 是愛 不是 藥
這 是藥 不是 愛

你 的愛 殘留在 身體
你 的愛 殘留在 身體
你 的愛 殘留在 身體
我的藥 殘留在心裡

這 是愛 不是 藥
這 是藥 不是 愛

你 的愛 殘留在
你 的愛 殘留在

吐槽歌詞