U.G & DEONIX - I BELIEVE feat. 陳恆嘉

2019.03

U.G & DEONIX - I BELIEVE feat. 陳恆嘉

U.G

歌詞

錯誤回報

突然間 一個人 好像慢慢跟世界脫離
斷了線 的風箏 不知會飛到哪裡

於是我打算整理好行李 換上好心情 would u follow me
不論要通往哪個目的地 隨便都可以 is a brand new day

I believe 不需要懷疑 不再逃避
I believe 我相信自己
I believe