Tell Me Why (VIP Mix)西洋:2019.09
專輯:Tell Me Why (VIP Mix)
歌手: Alok, Harrison

歌詞


Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away

Tell me why, tell me why, tell me why

Tell me why, tell me why, tell me why
Tell me why

Cry, boy, cry
Cry, boy, cry
Cry, boy, cry, boy cry
Cry, boy, cry, boy cry

Tell me why, tell me why, tell me why

Tell me why, tell me why, tell me why
Tell me why

Tell me why, tell me why, tell me why

吐槽歌詞