I Feel Love西洋:2019.11
專輯:I Feel Love
歌手: Sam Smith

歌詞


Ooh
It's so good, it's so good
It's so good, it's so good
It's so good
Ooh
Heaven knows, heaven knows
Heaven knows, heaven knows
Heaven knows

Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love
I feel love
I feel love

Ooh
Fallin' free, fallin' free
Fallin' free, fallin' free
Fallin' free
Ooh
You and me, you and me
You and me, you and me
You and me

Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love
I feel love
I feel love
I feel love

Ooh
I'll get you, I'll get you
I'll get you, I'll get you
I'll get you
Ooh
What you do, what you do
What you do, what you do
What you do

Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love
I feel love
I feel love
I feel love
I feel love

吐槽歌詞