Eugene Onegin, Op. 24: Scene and Couplets. "Uzhel Ya Zasluzhil Ot Nasmyeshku Etu?"

2009.07

Tchaikovsky: Eugen Onegin

Vladimir Fedoseyev, RTV Moscow Large Symphony Orchestra

歌詞

提供歌詞

此歌曲目前無歌詞內容,歡迎提供歌詞