Eugene Onegin, Op. 24: Peasants' Chorus and Dance. "Bolyat Moyi Skori Nozhenki So Pokhodushki" - "Uzh Kak Po Mostu, Mostochku"

2009.07

Tchaikovsky: Eugen Onegin

Vladimir Fedoseyev, RTV Moscow Large Symphony Orchestra

歌詞

提供歌詞

此歌曲目前無歌詞內容,歡迎提供歌詞