Burn


作詞:Anoushka Shankar, Nishant Peralta ╱ 作曲:Anoushka Shankar, Karsh Kale ╱
西洋、古典:2019.03
專輯:Reflections
歌手: Anoushka Shankar, Karsh Kale

歌詞


此歌曲目前無歌詞內容,歡迎提供歌詞

提供歌詞