Bred Dina Vida Vingar


作詞:作者不詳 ╱ 作曲:作者不詳 ╱
韓語:2017.10
專輯:Forte DI Quattro Repackage
歌手: Forte Di Quattro

歌詞


Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
och lat mig stilla vila
i ve och val hos dig
Bliv du mitt alt i alla
min visdom och mitt rad
och lat mig alla dagar
fa leva blott av nad
Forlat mig alla synder
och tva mig i ditt blod
Giv mig ett heligt sinne
en vilja ny och god
Tag i din vard och hagnad
oss alla stora sma
och lat i frid oss ater
till nattens vila ga
Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
och lat mig stilla vila
i ve och val hos dig
Bliv du mitt alt i alla
min visdom och mitt rad
Bred dina vida vingar
o Jesus over mig
o Jesus over mig

吐槽歌詞