• 專輯:Mandoza
  • 歌手: Mandoza
  • 發行時間:2009.04
  • 作詞:
  • 作曲:Gabi Le Roux
  • 編曲:
  • 分類:西洋

歌詞

錯誤回報

Ndoda uyincwaba namhlanje
Kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje
Kusasa iphinde ivuke

Kudala ngiyehla nginyuka
Ngiwa ngivuka ngikguba
Ngihlupha ngikhuzwa ngingezwa
Ngizicabangela ngedwa
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake
Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele

Yingakho kunje
Yingakhokunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje
Kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje
Kusasa iphinde ivuke

Mawuthanda ukuphila impilo e fresh
Gqina ube yi the best
Ungakhohlwa ukuthi wena clever wena you come first
You can never ever tell what comes next
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje
Kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje
Kusasa iphinde ivuke

Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Yingakho kunje
Yingakhokunja
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje
Kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje
Kusasa iphinde ivuke

Zama ngamandla
Zama ngamandla
Gqina ngamandla
Hawu
Zama ngamandla
Zama ngamandla
Gqina ngamandla
Ngoba
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje
Kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje
Kusasa iphinde ivuke

Iphinde ivuke, phindi vuke
Uz'bheke