Chopin:Nocturne In E Flat Major Op. 9 No. 2 (蕭邦:第二號夜曲)


作曲:Chopin, Frederic ╱
西洋、演奏、古典:2017.01
專輯:夢幻古典系列:星空仰望
歌手: 夢幻古典系列

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞